Přejít na obsah
Úvod

Roman Preissler má zároveň jasné cíle a upřímná přání. Jeho záměrem je rozšířit dosah svých služeb a poradenství po celé České republice. Plánuje se věnovat klientům osobně, cestovat a přinášet pomoc, znalosti a dovednosti tam, kde jsou potřeba. Ví, že pro dosažení této výše je podpora jeho oddaných podporovatelů. Každou příležitostí nabízíte, že jeho úspěch je společným úsilím a že jeho pomoc je také vaší pomocí. Roman Preissler děkuje za podporu, díky níž může naplňovat své cíle a šířit pozitivní vliv po celé republice.
CÍL A PŘÁNÍ
Roman Preissler je člověkem s jasným cílem a plným nadšením a přáním. Jeho hlavním záměrem je přenést své služby a cenné rady do všech koutů České republiky. To však zahrnuje mnohem více než pouhé poskytování informací. Roman touží po osobním propojení s klienty a lidmi, kteří potřebují jeho odbornou pomoc. Z toho důvodu plánuje cestovat z místa na místo, aby mohl být přímo u těch, kdo jeho rady nejvíce potřebují.

Jeho přání spočívá nejen v šíření praktických znalostí a dovedností, ale také v šíření osvěty a povzbuzení. Chce se inspirovat a motivovat lidi, aby se starali o svůj profesní a osobní rozvoj. Ví, že tím může přinést pozitivní změny do života mnoha jednotlivců a přispět k lepší společnosti jako celku.

Přesto si je plně vědom toho, že tento cíl nebylo možné dosáhnout bez podpory a důvěry svých podporovatelů. Proto neustále požadujeme, že každý krok směrem k naplnění jeho přání je výsledkem společného úsilí. Jeho pomoc a vedení jsou zároveň vaší pomocí. Bez vašeho příspěvku by tyto cíle zůstaly pouze vzdálenými sny.

Roman Preissler vám tedy vřele děkuje za vaši nezbytnou podporu. Vaše angažovanost umožňuje jeho plány a přání dostat se dále, než by dokázal sám. Vaše podpora se stává klíčovým stavebním kamenem na cestě k úspěšnému šíření jeho služeb a osvěty, a za to vám chtěl ještě jednou vyjádřit hlubokou vděčnost.
PODPOŘIT
Pokud sdílíte vášeň a respektujete Romanovo poslání jako bezpečnostního poradce a lektora taktického výcviku, sebeobrany a techniky přežití, můžete zvážit možnost finanční podpory. Zde je uvedeno číslo účtu, na který můžete poslat dar. Je však důležité zdůraznit, že tento účet není transparentní a má záměrně omezený přístup.

MONETA Money Bank:
191 567 359 / 0600
Dary, které přicházejí na tento účet, jsou obvykle vyjádřením vděku a uznání ze strany lidí, kteří byli nějakým způsobem dotčeni Romanovou pomocí. Tyto dary představují také podporu jeho důležité práce a poslání, kterému se věnuje s vášní a oddaností.

Vaše finanční příspěvky jsou znamením vašeho osobního zapojení a odhodlání podporovat jeho úsilí. Roman Preissler si této podpory velmi váží a vnímá ji jako potvrzení, že jeho práce má pozitivní dopad na životy lidí. Vaše dary nejenže umožňují pokračování jeho snah, ale také podporují sílu komunity lidí, kteří sdílejí společný cíl - zvyšují bezpečnost a ochranu ve společnosti.

OSOBNÍ SETKÁNÍ
POKUD MÁTE RADĚJI OSOBNÍ SETKÁNÍ NEŽ KOMUNIKACI ONLINE, DEJTE MU O TOM VĚDĚT A DOMLUVÍTE SI SPOLEČNĚ OSOBNÍ SETKÁNÍ.
Roman Preissler 2023
Návrat na obsah