Přejít na obsah
Roman Preissler
Vítejte ve světě bezpečí a ochrany
Roman Preissler je zde, aby vám přinesl komplexní přípravu v oblasti bezpečnosti, ochrany a taktických intervencí. Specializuje se na ženy a dívky, stejně jako na profesionály, záchranáře, hasiče a širokou veřejnost. S Romanem budete připraveni čelit výzvám, zvýšit svou účinnost a zajistit bezpečnost pro sebe i pro druhé.

Poskytuje podporu v různých oblastech, a to zejména ženám a dívkám v náročných situacích. Romanovy služby jsou využívány například při odchodu ze vztahu postiženého domácím násilím. Zaměřuje se na zajištění jejich bezpečnosti a ochrany, zajišťuje doprovod a odvoz do bezpečí, aby jim usnadnil přechod do nového životního základu.

Jeho působištěm je také oblast bezpečnosti ve školách, kde se zaměřuje na poskytování podpory a výcviku pro zaměstnance i žáky. Pomáhá zajistit, že školní prostředí je bezpečné a podporuje optimální vzdělávání.

Své zkušenosti využívá ke školení zaměstnanců, jak efektivně reagovat v případě krizových situací. Učí je, jak minimalizovat rizika a zajistit ochranu pro všechny přítomné. Kromě toho poskytuje i ​​výcvik žákům, aby je vybavil dovednostmi, které umožní bezpečně reagovat na různé situace ve školním prostředí.

Celkově se snaží vytvořit atmosféru, kde je bezpečí na prvním místě, a kde všichni - zaměstnanci i žáci - jsou schopni správně reagovat v případě nečekaných událostí.

Kromě toho spolupracuje se školami jako instruktor, lektor a zdravotník v přírodě. Jeho cílem je předat mladým lidem dovednosti potřebné pro zvládání různých situací a výzev. Díky své zkušenosti jako záchranář a psovod také aktivně jezdí k pátracím a záchranným misím, kde pomáhá najít osoby v dostupných nebo nebezpečných oblastech.

Roman je také hrdý člen krizového štábu v Jablonci nad Nisou, kde společně s ostatními členy pracovní skupiny pracuje na koordinaci a spolupráci v krizových situacích. Jeho cíl je zajistit rychlou a účinnou reakci v obtížných okamžicích, aby přispěl k bezpečnosti všech občanům.

ÚVODNÍ KONZULTACE ZDARMA
Roman bude rád, když se s ním spojíte a sdělíte mu stručný přehled vašich bezpečnostních potřeb či problémů. S ochotou vám poskytne rady a směřování k možnému řešení. Využijte jeho kontaktní formulář k odeslání zprávy a brzy se vám ozve zpět.

Roman Preissler - Strážce bezpečnosti
Profil
Roman Preissler
ODBORNÝ BEZPEČNOSTNÍ PORADCE A INSTRUKTOR

Roman Preissler představuje mimořádně všestranného odborníka na bezpečnost, jehož zkušenosti a dovednosti zahrnují mnohem širší spektrum než jen specializaci na ženy a dívky. Svoji kariéru v oblasti bezpečnosti a ochrany začal v náročných a extrémních prostředích, a to jako osobní ochránce, soukromý vojenský a bezpečnostní kontraktor a záchranář. Tato zkušenost zahrnuje práci v konfliktních oblastech jako Afghánistán a i v odlehlé oblasti Sibiře v Rusku.

Díky těmto zkušenostem má Roman Preissler, známý také jako Sibiřský vlk, jedinečný pohled na bezpečnost a ochranu, který zahrnuje mnoho aspektů a situací. Tyto zkušenosti využívá ve svém dnešním působení jako bezpečnostní poradce, kde poskytuje služby od bezpečnostního poradenství a auditů po výcvik a školení profesionálů a záchranářů v rámci integrovaného záchranného systému (IZS).

Nejen že Roman Preissler působí ve výcviku a profesionální oblasti, ale také se aktivně podílí na zvyšování bezpečnosti ve vzdělávacích a zdravotnických zařízeních. Jeho rozsáhlé znalosti a praktické zkušenosti jsou využívány širokým spektrem klientů, včetně firem, institucí, vládních a nevládních organizací a samozřejmě i laické veřejnosti.

Roman Preissler je živým důkazem toho, že odbornost získaná v náročných a extrémních situacích může být transformována a uplatněna v širším kontextu, aby pomohla lidem v různých oblastech života zajistit jejich bezpečnost a ochranu. Jeho schopnost přizpůsobit se různým prostředím a potřebám je tím, co činí jeho přístup k bezpečnosti tak výjimečným.
Zkušenosti
Konfliktní zóny a záchranářské mise:
Roman působil jako osobní ochránce a soukromý vojenský kontraktor v náročných konfliktních zónách, včetně Afghánistánu a ruské Sibiře. Během těchto misí získal zkušenosti s řešením nebezpečných situací, taktikami a strategiemi pro přežití v nepřátelském prostředí.
Bezpečnostní audit a poradenství:
Po návratu z konfliktních oblastí se Roman specializuje na poskytování bezpečnostního poradenství a provádění bezpečnostních auditů. Pracuje s různými organizacemi, firmami a institucemi na identifikaci a řešení rizikových oblastí.
Vzdělávání a trénink:
Roman je aktivním lektorem taktického výcviku, sebeobrany a techniky přežití. Díky svým výukovým programům pomáhá lidem získat dovednosti nezbytné pro zvládání různých situací a zvýšení jejich osobní bezpečnosti.
Komunitní angažovanost:  
Roman spolupracuje s organizacemi a neziskovými institucemi, které podporují ženy, dívky a různé věkové skupiny. Jeho zkušenosti a dovednosti využívá k poskytování vzdělávání a tréninku, který mění životy lidí k lepšímu.
Krizový management a reakce:
Díky svým zkušenostem z konfliktních zón a náročných prostředí má Roman schopnost rychlého a efektivního rozhodování v krizových situacích. Umí reagovat v reálném čase a minimalizovat rizika.
Instruktážní dovednosti:
Romanova schopnost komunikace a výuky mu umožňuje předávat své znalosti a dovednosti ostatním. Jeho tréninkové programy jsou interaktivní a zaměřené na praktickou aplikaci.
Ocenění
V roce 2002
byl Roman Preissler oceněn prestižním Zlatým záchranářským křížem. Toto ocenění je uznáním jeho vynikajícího přínosu v oblasti záchranářství a osobní bezpečnosti. Tímto způsobem byla potvrzena jeho odvaha, dovednosti a angažovanost při záchraně a ochraně životů. Ocenění Zlatým záchranářským křížem svědčí o jeho výjimečném profesionálním přístupu a schopnostech, které přináší do svého pracovního pole.
V roce 2017
byl Roman Preissler opět oceněn prestižním Zlatým záchranářským křížem. Toto opakované ocenění je výrazem uznání jeho kontinuálního a neúnavného úsilí v oblasti záchranářství a osobní bezpečnosti. Potvrzuje to jeho vynikající dovednosti, odhodlání a profesionalitu, které přináší do své práce. Opakované získání ocenění Zlatým záchranářským křížem svědčí o jeho dlouhodobém přínosu a angažovanosti v této klíčové oblasti.
Dovednosti
Taktický výcvik:
Znalost různých taktik a strategií pro řešení krizových situací, včetně obrany, útoku a úniku. Schopnost efektivně využít prostředí a zdroje k dosažení cílů.
Sebeobrana:
Zkušenost s různými technikami sebeobrany a úniku z nebezpečných situací. Schopnost rychlého rozhodování a reakce v případě fyzického ohrožení.
První pomoc:
Znalost základních postupů první pomoci a poskytování základních lékařských služeb v nouzových situacích.
Orientace a navigace:
Schopnost orientovat se ve složitých terénech a městském prostředí, včetně používání map, kompasů a moderních navigačních zařízení.
Psychická odolnost:
Trénink mentální odolnosti a schopnost udržet klid a soustředění ve stresových a nebezpečných situacích.
Komunikace a koordinace:
Schopnost efektivní komunikace a koordinace v týmu. Znalost strategie pro udržení jasné a soustředěné komunikace i v nepříznivých podmínkách.
Bezpečnostní audit:
Schopnost provést detailní analýzy a posouzení bezpečnostních opatření v různých prostředích a situacích.
Instruktážní dovednosti:
Schopnost přenášet znalosti a dovednosti na ostatní formou lekcí, cvičení a simulací.
Krizový management:
Znalost postupů a strategií pro řízení krizových situací a efektivní řešení nepředvídatelných událostí.

Flexibilita a přizpůsobivost:
Schopnost rychle se přizpůsobit a přizpůsobit prostředím, situacím klientům s různými potřebami.
Působil jako
Private Military Contractor
Soukromý vojenský dodavatel
3 roky Afghánistán - válečná zóna
Private Security Contractor
Soukromý dodavatel zabezpečení
2 roky Rusko, Sibiř, Mongolsko, Čína
Private Combat Medic
Soukromý bojový zdravotník
3 roky Afghánistán - válečná zóna
Kontakty
Roman Preissler
Boženy Němcové 3663/16
466 04 Jablonec nad Nisou


Napište
Roman Preissler 2023
Návrat na obsah