Přejít na obsah

ÚVOD

Roman Preissler by chtěl prostřednictvím krátkého úvodu vyjádřit své upřímné poděkování za podporu, kterou mu byla věnována. Jeho srdečné díky směřují k těm, kdo ho podporuje v jeho úsilí a angažmá. Tato podpora představuje pro něj nejen velkou motivaci, ale také klíčový impulz pro dosažení nových cílů a úspěchů. Roman Preissler si váží důvěry, která mu byla projevena, a věří, že společně budou moci dosáhnout mnoha skvělých výsledků v budoucnosti.
PODĚKOVÁNÍ
Roman Preissler by chtěl vyjádřit všem upřímné a hluboké díky těm, kteří ho podporují v jeho životním poslání jako bezpečnostního poradce a lektora tak výcviku, sebeobrany a techniky přežití. Jeho úsilí by nemohlo být úspěšné a smysluplné bez příspěvku lidí, kteří sdílejí jeho hodnoty a vášně.
Vaše podpora a důvěra jsou pro Romana Preisslera nesmírně cenné a motivující. Vaše příspěvky obohacují jeho práci a umožňují mu pokračovat v jeho poslání, které je založeno na bezpečnosti, respektu a péči o druhé.

Děkuje vám, kteří jste se rozhodli sdílet své zkušenosti, pohledy a příběhy, které jsou pro něj inspirací a na základě jeho práce. Vaše autentické příběhy o bezpečnosti a sebeobraně dodávají jeho práci skutečný rozměr a ukazují, jak může jeho úsilí mít reálný dopad na životy lidí.

Děkuje vám, že poskytujete zpětnou vazbu a nápady, jak zlepšit a inovovat jeho programy. Vaše myšlenky hrají klíčovou roli v neustálém zdokonalování a vytváření efektivních strategií ochrany a bezpečnosti.

Děkuje vám, kteří jste se stali součástí jeho preventivních programů a aktivit zaměřených na podporu komunit. Vaše angažovanost pomáhá šířit důležité poselství o bezpečnosti a zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme.

Děkuje vám, kteří jste ho finančně podpořili. Vaše podpora pomáhá zajistit kontinuitu jeho práce a umožňuje mu šířit dovednosti ochrany a taktiky mezi ty, kdo je nejvíce potřebuje.

PODPOŘIT
Pokud sdílíte vášeň a respektujete Romanovo poslání jako bezpečnostního poradce a lektora taktického výcviku, sebeobrany a techniky přežití, můžete zvážit možnost finanční podpory. Zde je uvedeno číslo účtu, na který můžete poslat dar. Je však důležité zdůraznit, že tento účet není transparentní a má záměrně omezený přístup.

MONETA Money Bank:
191 567 359 / 0600
Dary, které přicházejí na tento účet, jsou obvykle vyjádřením vděku a uznání ze strany lidí, kteří byli nějakým způsobem dotčeni Romanovou pomocí. Tyto dary představují také podporu jeho důležité práce a poslání, kterému se věnuje s vášní a oddaností.

Vaše finanční příspěvky jsou znamením vašeho osobního zapojení a odhodlání podporovat jeho úsilí. Roman Preissler si této podpory velmi váží a vnímá ji jako potvrzení, že jeho práce má pozitivní dopad na životy lidí. Vaše dary nejenže umožňují pokračování jeho snah, ale také podporují sílu komunity lidí, kteří sdílejí společný cíl - zvyšují bezpečnost a ochranu ve společnosti.

OSOBNÍ SETKÁNÍ
POKUD MÁTE RADĚJI OSOBNÍ SETKÁNÍ NEŽ KOMUNIKACI ONLINE, DEJTE MU O TOM VĚDĚT A DOMLUVÍTE SI SPOLEČNĚ OSOBNÍ SETKÁNÍ.
Roman Preissler 2023
Návrat na obsah