Přejít na obsah
Úvod

Máte zájem podpořit Romana Preisslera a jeho úsilí? Existuje několik skvělých způsobů, jak můžete přispět k jeho projektům a cílům. Vaše podpora má velký význam a může mít pozitivní dopad na jeho další úspěchy.

Sdílení zkušeností:
Pokud máte zkušenosti z oblasti taktického výcviku, sebeobrany nebo prevence trestných činů, sdílejte své znalosti a nápady. Vaše pohledy a zkušenosti mohou přinést nový rozměr do jeho práce.

Poskytování zpětné vazby:
Jakákoliv konstruktivní zpětná vazba může být cenná. Pokud jste se zúčastnili jeho programů nebo jste se pokusili vymyslet a něco udělat s jeho metodou a nápady, jak by se mohla práce ještě zlepšit.

Příběhy a Inspirace:
Pokud jste sami zažili situaci, kde byla taktická sebeobrana důležitá, nebo jste byli svědky něčeho podobného, ​​sdílejte své příběhy. Inspirace z reálných událostí může být pro jeho práci neocenitelná.

Podpora preventivních programů:
Pokud máte nápady na preventivní programy zaměřené na ochranu a bezpečnost, můžete společně s Romanem Preisslerem vyvinout nástroje a zdroje, které mohou šířit povědomí o bezpečnosti.

Finanční podpora:
Pokud jste nadšení jeho prací a chcete ji podporovat finančně, můžete zvážit možnost finančního příspěvku. Tím pomůžete zajistit kontinuitu jeho projektů a rozšíření jeho úsilí.

Sdílení poselství:
Pomáhejte šířit jeho poselství o taktickém výcviku, sebeobraně a ochraně prostřednictvím sociálních sítí, diskuzí nebo setkání s lidmi ve svém okolí.

Zapojení do workshopů a aktivit:
Pokud máte zájem o taktický výcvik a sebeobranu, můžete se přihlásit na jeho workshopy a aktivity. Vaše účast přispěje k interaktivnímu prostředí a vzájemnému učení.

Produkty:
Zapojte své produkty do jeho projektů a událostí, což může přinést vzájemně prospěšnou spolupráci.

Ubytování:
Poskytněte ubytování v místě konání jeho akcí, což může být velmi cenné pro účastníky z různých míst.

Stravování:
Zajistěte stravování pro účastníky jeho akcí, což vytvoří příjemné a pohodlné prostředí.

Prostory:
Pokud máte volné prostory, nabídněte je jako místo konání jeho událostí či setkání.

Pozvánky na akci:
Podpořte ho tím, že mu poskytnete bezplatné pozvánky na vaše vlastní přednášky, kurzy, školení nebo jiné akce.


Vaše podpora může mít významný vliv na rozvoj a úspěch jeho práce, ať už jde o sdílení znalostí, osobních zkušeností nebo podpory jeho snah prostřednictvím různých prostředků. Děkuje vám za vaši podporu a zájem o spolupráci.
PODPOŘIT
Pokud sdílíte vášeň a respektujete Romanovo poslání jako bezpečnostního poradce a lektora taktického výcviku, sebeobrany a techniky přežití, můžete zvážit možnost finanční podpory. Zde je uvedeno číslo účtu, na který můžete poslat dar. Je však důležité zdůraznit, že tento účet není transparentní a má záměrně omezený přístup.

MONETA Money Bank:
191 567 359 / 0600
Dary, které přicházejí na tento účet, jsou obvykle vyjádřením vděku a uznání ze strany lidí, kteří byli nějakým způsobem dotčeni Romanovou pomocí. Tyto dary představují také podporu jeho důležité práce a poslání, kterému se věnuje s vášní a oddaností.

Vaše finanční příspěvky jsou znamením vašeho osobního zapojení a odhodlání podporovat jeho úsilí. Roman Preissler si této podpory velmi váží a vnímá ji jako potvrzení, že jeho práce má pozitivní dopad na životy lidí. Vaše dary nejenže umožňují pokračování jeho snah, ale také podporují sílu komunity lidí, kteří sdílejí společný cíl - zvyšují bezpečnost a ochranu ve společnosti.

OSOBNÍ SETKÁNÍ
POKUD MÁTE RADĚJI OSOBNÍ SETKÁNÍ NEŽ KOMUNIKACI ONLINE, DEJTE MU O TOM VĚDĚT A DOMLUVÍTE SI SPOLEČNĚ OSOBNÍ SETKÁNÍ.
Roman Preissler 2023
Návrat na obsah