Přejít na obsah
ÚVOD

V profesionálním světě existuje řada pravidel a zásad, které tvoří způsob jednání a působení jednotlivců. Roman Preissler, jako významná osobnost ve svém oboru, se neustále řídí a zastavuje určité profesionální hodnoty a zásady. Tato pravidla nejenom ovlivňují jeho vlastní kariéru, ale také jeho interakce s ostatními lidmi a jeho přístup k práci a životu. V následujícím úvodu bychom rádi přiblížili některé z klíčových profesionálních pravidel a zásad, které Roman Preissler ctí a které mu pomáhají dosahovat vynikajících výsledků a udržovat vysokou úroveň integritu.
PROFESIONÁLNÍ PRAVIDLA A ZÁSADY ROMANA PREISSLERA
1. Důvěra a respekt:
Každý jednotlivec, se kterým Roman Preissler pracuje, je určený za jedinečnou osobu s vlastními zkušenostmi a potřebami. Základem veškeré spolupráce je důvěra, respekt a poskytování bezpečného prostředí pro sdílení.

2. Autentičnost a realismus:
Všichni klienti jsou povzbuzováni k autenticitě a otevřenosti. Pro Romana  je důležité pracovat s reálnými zkušenostmi a situacemi, aby byly metody skutečně účinné v reálném světě.

3. Individuální přístup:
Každý jednotlivec má své vlastní potřeby a schopnosti. Roman Preissler se věnuje individuálnímu přístupu ke každému klientovi, aby byl schopen přesně určit ty nástroje a dovednosti, které jsou pro něj nejvhodnější.

4. Bezpečnost a odpovědnost:
Bezpečnost klientů má absolutní prioritu. Roman Preissler se snaží vytvářet prostředí, kde je výcvik prováděn bezpečně s minimálním rizikem zranění. Zároveň všichni klienti jsou povzbuzováni k osobní zodpovědnosti za svou akci.

5. Empatie a podpora:
Roman Preissler je empatický a citlivý na potřeby a pocity svých klientů, zejména pokud jde o oběti trestných činů. Poskytuje podporu a pomoc nejen v rámci výcviku, ale i jako soucitný posluchač.

6. Eliminace mýtů a fikcí:
Roman Preissler je oddán odhalování a odstraňování mýtů a nerealistických představ o taktickém výcviku a sebeobraně. Jeho cílem je poskytnout klientům pouze důvěryhodné a ověřené informace.

7. Kontinuální vývoj a zlepšování:
Roman Preissler je otevřený novým znalostem, technikám a nápadům. Stále se učí a rozvíjí své dovednosti, aby mohl poskytovat klientům aktuální a účinnou strategii.

8. Ochrana soukromí:
Všechny informace, které klienti sdílí, jsou zachovány v důvěrnosti. Roman Preissler dbá na ochranu soukromí a respektuje individuální hranice.

Roman Preissler si uvědomuje váhu a zodpovědnost své role a usiluje o vytváření profesionálního prostředí, které je založeno na etice, respektu a účinné výuce.
PODPOŘIT
Pokud sdílíte vášeň a respektujete Romanovo poslání jako bezpečnostního poradce a lektora taktického výcviku, sebeobrany a techniky přežití, můžete zvážit možnost finanční podpory. Zde je uvedeno číslo účtu, na který můžete poslat dar. Je však důležité zdůraznit, že tento účet není transparentní a má záměrně omezený přístup.

MONETA Money Bank:
191 567 359 / 0600
Dary, které přicházejí na tento účet, jsou obvykle vyjádřením vděku a uznání ze strany lidí, kteří byli nějakým způsobem dotčeni Romanovou pomocí. Tyto dary představují také podporu jeho důležité práce a poslání, kterému se věnuje s vášní a oddaností.

Vaše finanční příspěvky jsou znamením vašeho osobního zapojení a odhodlání podporovat jeho úsilí. Roman Preissler si této podpory velmi váží a vnímá ji jako potvrzení, že jeho práce má pozitivní dopad na životy lidí. Vaše dary nejenže umožňují pokračování jeho snah, ale také podporují sílu komunity lidí, kteří sdílejí společný cíl - zvyšují bezpečnost a ochranu ve společnosti.

OSOBNÍ SETKÁNÍ
POKUD MÁTE RADĚJI OSOBNÍ SETKÁNÍ NEŽ KOMUNIKACI ONLINE, DEJTE MU O TOM VĚDĚT A DOMLUVÍTE SI SPOLEČNĚ OSOBNÍ SETKÁNÍ.
Roman Preissler 2023
Návrat na obsah