Přejít na obsah
ÚVOD

Ve světě plném digitálního propojení a sociálního sdílení může být nezvyklé, že někdo jako Roman Preissler zůstává mimo sociální sítě. Přesto je za touto volbou důležitý a uvážlivý důvod. V tomto krátkém úvodu bychom rádi osvětlili, proč se Roman Preissler rozhodl neprezentovat na sociálních sítích, a co ho k tomu motivovalo. Tato volba reflektuje jeho osobní hodnoty, filozofii a zaměření na klidnější a soukromější život, který si vybudoval.
PROČ SE NEPREZENTUJE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Roman Preissler, svým jedinečným rozhodnutím, ukázal, že jeho závazek k bezpečí a ochraně klientů má nejvyšší prioritu. I přes možnost rozšíření své klientely prostřednictvím sociálních sítí se zdráhá představit své dovednosti jako bezpečnostní poradce a lektor taktického výcviku, sebeobrany a technik přežití na veřejnosti. Jeho motivace je hluboce zakořeněna v osobním přesvědčení, že spojená rizika s šířením taktických informací na internetu by mohla převažovat nad potenciálními výhodami.
Roman Preissler se s pokorou a zodpovědností obrací k profesionálům, kteří chtějí zdokonalit své schopnosti. Jeho cílem není získat pozornost nebo slávu, nýbrž sdílet své znalosti a zkušenosti, které mohou mít skutečný dopad na bezpečnost a životy lidí. Jeho odhodlání a vášeň jsou na základě jeho práce, která směřuje k tomu, aby každý jednotlivec mohl najít cestu k vlastní ochraně a bezpečí.

Jeho pozornost je upřena na oběti trestných činů, a to zejména na ženy, dívky a děti, které se ocitly v traumatických situacích. Roman Preissler aktivně vytváří prostředí, kde mohou lidé sdílet své zážitky a najít podporu u lidí, kteří chápou jejich pocity strachu a bezmoci. Právě proto upřednostňuje práci v menších kolektivech, kde může budovat důvěrné vztahy a věnovat se každému jednotlivci osobně.

Odmítáním propagace mýtů a nerealistických představ o taktickém výcviku a sebeobraně Roman Preissler dává najevo své pevné přesvědčení, že skutečná taktika a obrana mají kořeny v reálných zkušenostech a individuálních schopnostech. Jeho snahou je poskytovat klientům nástroje a vědomosti, které jim umožní vést bezpečnější život, a zároveň se snaží osvobodit je od těch nejistých a nesprávných informací.

Zkušenosti a příběhy obětí trestných činů jsou pro Romana Preisslera zkušenosti hlavního zdroje inspirace. Na jejich základě vytváří specializované taktické výcviky a sebeobranné techniky, které jsou přizpůsobeny konkrétním situacím, kterým se lidé mohou potenciálně vystavit. Jeho schopnost naslouchat a vnímat emoce obětí mu umožňuje vytvářet programy, které jsou nejen preventivní, ale také terapeutické.

PODPOŘIT
Pokud sdílíte vášeň a respektujete Romanovo poslání jako bezpečnostního poradce a lektora taktického výcviku, sebeobrany a techniky přežití, můžete zvážit možnost finanční podpory. Zde je uvedeno číslo účtu, na který můžete poslat dar. Je však důležité zdůraznit, že tento účet není transparentní a má záměrně omezený přístup.

MONETA Money Bank:
191 567 359 / 0600
Dary, které přicházejí na tento účet, jsou obvykle vyjádřením vděku a uznání ze strany lidí, kteří byli nějakým způsobem dotčeni Romanovou pomocí. Tyto dary představují také podporu jeho důležité práce a poslání, kterému se věnuje s vášní a oddaností.

Vaše finanční příspěvky jsou znamením vašeho osobního zapojení a odhodlání podporovat jeho úsilí. Roman Preissler si této podpory velmi váží a vnímá ji jako potvrzení, že jeho práce má pozitivní dopad na životy lidí. Vaše dary nejenže umožňují pokračování jeho snah, ale také podporují sílu komunity lidí, kteří sdílejí společný cíl - zvyšují bezpečnost a ochranu ve společnosti.
OSOBNÍ SETKÁNÍ
POKUD MÁTE RADĚJI OSOBNÍ SETKÁNÍ NEŽ KOMUNIKACI ONLINE, DEJTE MU O TOM VĚDĚT A DOMLUVÍTE SI SPOLEČNĚ OSOBNÍ SETKÁNÍ.
Roman Preissler 2023
Návrat na obsah